Koordynatorka. Wraz ze swoimi klientami dzieli się obawami, jak również radością z oczekiwania na maluszka.
Blog

Koordynatorka. Wraz ze swoimi klientami dzieli się obawami, jak również radością z oczekiwania na maluszka.

Jest wielokrotnie pierwszą osobą, z którą rozmawiają kobiety, będące zainteresowane rozrodem wspomaganym. Jak również te, które chcą stać się dawczyniami komórek jajowych, czy też matkami zastępczymi. Będzie towarzyszyć kobietom i parom w całym procesie, który często nie jest łatwy. Jest dla nich doradczynią, powierniczką oraz często również osobą, z którą dzielą się swoją radością z ciąży i upragnionego dziecka. To właśnie jest rola koordynatorki w naszej klinice. 

Po odbyciu konsultacji wstępnych z lekarzem każda kobieta zostaje przekazana pod opiekę koordynatorki zajmującej się konkretną specjalizacją. Może chodzić o kobietę, która pragnęła dziecko, jednak z jakiegoś powodu naturalnie się nie udaje lub o taką, która zdecydowała się zostać dawczynią komórki jajowej dla niepłodnej pary. Jedną z dziesięciu koordynatorek w naszej klinice jest Petra Kleckerová. Pomimo tego, że do pełnienia tej roli nie jest koniecznie potrzebne posiadanie wykształcenia medycznego, ona jest akurat położną, która ukończyła studia kierunkowe. „To, że posiadam wiedzę na temat służby zdrowia postrzegam w swojej pracy jako swoistą zaletę. Pomimo tego, że stan zdrowia z pacjentką lub parą zawsze konsultuje lekarz, wiem, co się dzieje i mogę zgodnie z tą wiedzą wybrać odpowiednie podejście do naszych pacjentów” – mówi.

Petra Kleckerová zajmuje się u nas kontaktem z dawczyniami. Gdy kobiety usłyszą o możliwości dawstwa komórek jajowych na przykład z reklamy, duża ich część skontaktuje się z naszą kliniką, wyrażając zainteresowanie tą procedurą. Nie wszystkie będą jednak mogły stać się dawczyniami komórek jajowych. „Moim zadaniem jest koordynacja tego procesu. Pierwszym krokiem jest przekazanie zainteresowanym kobietom prostej ankiety. Już na podstawie niej w większości jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dana osoba będzie mogła zostać dawczynią. Czynnikiem decydującym jest na przykład stan zdrowia pacjentki, anamneza rodzinna, jak również wiek” – wyjaśnia.

Za dobre zdrowie nie można uważać tylko tego, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Diagnoza obciążenia genetycznego bez widocznych oznak potrafi wielokrotnie bardzo zaskoczyć swojego nosiciela. Dlatego kolejnym z kroków jest test genetyczny. „W klinice Repromeda stosujemy specjalnie opracowany test o nazwie PANDA, co jest skrótem panelowej analizy diagnostycznej. Umożliwia zbadanie kilkuset mutacji i wariantów w DNA, które powodują najczęściej występujące choroby genetyczne, takie jak na przykład mukowiscydoza, czy głuchota lub mają znaczący wpływ na płodność” – opisuje koordynatorka, dodając: „Test ten wskaże nam, czy kobieta, która chciałaby być dawczynią komórki jajowej, jest zdrowa, czy jest nosicielem genu, który mógłby z dużym prawdopodobieństwem wywołać chorobę u dziecka urodzonego z jej komórki jajowej.”

Jeżeli test wskaże, że w przypadku kobiety – dawczyni taki gen występuje, do samego pobrania komórek jajowych nie dojdzie. „Niezaprzeczalną zaletą jest jednak to, że pomimo tego, iż dawczyni musi zostać odrzucona z konkretnego powodu, zawsze dowie się od naszego lekarza, dlaczego nie może zostać dawczynią komórek jajowych. Każda zainteresowana uzyska zatem cenne informacje o swoim ogólnym stanie zdrowia oraz stanie rozrodczym, począwszy od profilu hormonalnego poprzez zasób komórek jajowych aż po na przykład choroby przenoszone drogą płciową” – dodaje Petra Kleckerová.

Takie informacje nie są zawsze przyjemne, a przejście przez testy i sam przebieg dawstwa, czy rozrodu wspomaganego bywa dla psychiki wielu kobiet nielekkim zadaniem. Nic zatem dziwnego, że wiele z nich rozumie właśnie swoją koordynatorkę, która pozostaje przez cały okres do ich dyspozycji jako osoba, która je rozumie i której mogą się z wszystkiego zwierzyć. Nie zawsze jednak chodzi tylko o cierpienie i obawy, koordynatorki przeżywają wraz z klientkami również ich radość. „Z przyszłymi mamami żegnamy się w chwili, kiedy lekarz potwierdzi akcję serca. Jest to z reguły ósmy tydzień ciąży. Niektóre kobiety pozostają z nami w kontakcie także podczas ciąży i po jej rozwiązaniu, przesyłają nam fotografie” – opowiada koordynatorka.

„Z nazwy koordynator lub koordynatorka wiele osób nie potrafi odczytać i wyobrazić sobie, czym tak właściwie się zajmują. Dla nas jednak jest to pojęcie całkowicie konkretne. Uważamy, że jest to człowiek wszechstronny, o doskonałych umiejętnościach komunikacyjnych, organizacyjnych i biznesowych. Jest to człowiek niezawodny, lojalny i dyskretny. Bardzo ważne jest miłe zachowanie, ponieważ psychika kobiet, które muszą przejść przez proces rozrodu wspomaganego lub proces dawstwa komórek jajowych może być bardzo krucha, a pary muszą być pewne, że mogą ufać naszym koordynatorkom w stu procentach, że mogą powiedzieć im wszystko” – wyjaśnia dyrektor kliniki Repromeda Kateřina Veselá.

Umów się z nami na niewiążącą konsultację

I zrób pierwszy krok na swojej drodze do posiadania dziecka. Lekarz omówi z wszystko, co Was interesuje i zasugeruje następny krok.

Blog

Koordynatorka. Wraz ze swoimi klientami dzieli się obawami, jak również radością z oczekiwania na maluszka.

Jest wielokrotnie pierwszą osobą, z którą rozmawiają kobiety, będące zainteresowane rozrodem wspomaganym. Jak również te, które chcą stać się dawczyniami komórek jajowych, czy też matkami zastępczymi. Będzie towarzyszyć kobietom i parom w całym procesie, który często nie jest łatwy. Jest dla nich doradczynią, powierniczką oraz często również osobą, z którą dzielą się swoją radością z ciąży i upragnionego dziecka. To właśnie jest rola koordynatorki w naszej klinice. 

Po odbyciu konsultacji wstępnych z lekarzem każda kobieta zostaje przekazana pod opiekę koordynatorki zajmującej się konkretną specjalizacją. Może chodzić o kobietę, która pragnęła dziecko, jednak z jakiegoś powodu naturalnie się nie udaje lub o taką, która zdecydowała się zostać dawczynią komórki jajowej dla niepłodnej pary. Jedną z dziesięciu koordynatorek w naszej klinice jest Petra Kleckerová. Pomimo tego, że do pełnienia tej roli nie jest koniecznie potrzebne posiadanie wykształcenia medycznego, ona jest akurat położną, która ukończyła studia kierunkowe. „To, że posiadam wiedzę na temat służby zdrowia postrzegam w swojej pracy jako swoistą zaletę. Pomimo tego, że stan zdrowia z pacjentką lub parą zawsze konsultuje lekarz, wiem, co się dzieje i mogę zgodnie z tą wiedzą wybrać odpowiednie podejście do naszych pacjentów” – mówi.

Petra Kleckerová zajmuje się u nas kontaktem z dawczyniami. Gdy kobiety usłyszą o możliwości dawstwa komórek jajowych na przykład z reklamy, duża ich część skontaktuje się z naszą kliniką, wyrażając zainteresowanie tą procedurą. Nie wszystkie będą jednak mogły stać się dawczyniami komórek jajowych. „Moim zadaniem jest koordynacja tego procesu. Pierwszym krokiem jest przekazanie zainteresowanym kobietom prostej ankiety. Już na podstawie niej w większości jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dana osoba będzie mogła zostać dawczynią. Czynnikiem decydującym jest na przykład stan zdrowia pacjentki, anamneza rodzinna, jak również wiek” – wyjaśnia.

Za dobre zdrowie nie można uważać tylko tego, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Diagnoza obciążenia genetycznego bez widocznych oznak potrafi wielokrotnie bardzo zaskoczyć swojego nosiciela. Dlatego kolejnym z kroków jest test genetyczny. „W klinice Repromeda stosujemy specjalnie opracowany test o nazwie PANDA, co jest skrótem panelowej analizy diagnostycznej. Umożliwia zbadanie kilkuset mutacji i wariantów w DNA, które powodują najczęściej występujące choroby genetyczne, takie jak na przykład mukowiscydoza, czy głuchota lub mają znaczący wpływ na płodność” – opisuje koordynatorka, dodając: „Test ten wskaże nam, czy kobieta, która chciałaby być dawczynią komórki jajowej, jest zdrowa, czy jest nosicielem genu, który mógłby z dużym prawdopodobieństwem wywołać chorobę u dziecka urodzonego z jej komórki jajowej.”

Jeżeli test wskaże, że w przypadku kobiety – dawczyni taki gen występuje, do samego pobrania komórek jajowych nie dojdzie. „Niezaprzeczalną zaletą jest jednak to, że pomimo tego, iż dawczyni musi zostać odrzucona z konkretnego powodu, zawsze dowie się od naszego lekarza, dlaczego nie może zostać dawczynią komórek jajowych. Każda zainteresowana uzyska zatem cenne informacje o swoim ogólnym stanie zdrowia oraz stanie rozrodczym, począwszy od profilu hormonalnego poprzez zasób komórek jajowych aż po na przykład choroby przenoszone drogą płciową” – dodaje Petra Kleckerová.

Takie informacje nie są zawsze przyjemne, a przejście przez testy i sam przebieg dawstwa, czy rozrodu wspomaganego bywa dla psychiki wielu kobiet nielekkim zadaniem. Nic zatem dziwnego, że wiele z nich rozumie właśnie swoją koordynatorkę, która pozostaje przez cały okres do ich dyspozycji jako osoba, która je rozumie i której mogą się z wszystkiego zwierzyć. Nie zawsze jednak chodzi tylko o cierpienie i obawy, koordynatorki przeżywają wraz z klientkami również ich radość. „Z przyszłymi mamami żegnamy się w chwili, kiedy lekarz potwierdzi akcję serca. Jest to z reguły ósmy tydzień ciąży. Niektóre kobiety pozostają z nami w kontakcie także podczas ciąży i po jej rozwiązaniu, przesyłają nam fotografie” – opowiada koordynatorka.

„Z nazwy koordynator lub koordynatorka wiele osób nie potrafi odczytać i wyobrazić sobie, czym tak właściwie się zajmują. Dla nas jednak jest to pojęcie całkowicie konkretne. Uważamy, że jest to człowiek wszechstronny, o doskonałych umiejętnościach komunikacyjnych, organizacyjnych i biznesowych. Jest to człowiek niezawodny, lojalny i dyskretny. Bardzo ważne jest miłe zachowanie, ponieważ psychika kobiet, które muszą przejść przez proces rozrodu wspomaganego lub proces dawstwa komórek jajowych może być bardzo krucha, a pary muszą być pewne, że mogą ufać naszym koordynatorkom w stu procentach, że mogą powiedzieć im wszystko” – wyjaśnia dyrektor kliniki Repromeda Kateřina Veselá.

Umów się z nami na niewiążącą konsultację

I zrób pierwszy krok na swojej drodze do posiadania dziecka. Lekarz omówi z wszystko, co Was interesuje i zasugeruje następny krok.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij to!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inne artykuły z magazynu

Bez kategorii

Jaka jest ciąża po sztucznym zapłodnieniu? Czy różni się od tej „klasycznej”?

Těhotenství znamená pro každou ženu množství fyziologických, hormonálních a emocionálních změn. Některé…

Bez kategorii

Nidacja: kluczowy moment na drodze do udanej ciąży. Jakie metody mogą pomóc w zagnieżdżeniu zarodków?

Jednym z kluczowych momentów zapłodnienia in vitro jest nidacja, czyli proces, w…

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Spełnijcie swoje marzenie o pełnej rodzinie

Chcą Państwo umówić się na wizytę lub zadać pytanie? Prosimy wypełnić poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Wami tak szybko, jak to możliwe.

* Wymagane pola
Przesłanie wypełnionego kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych