Chromosom

Chromosomy to włókniste struktury przenoszące informacje genetyczne. Zdrowa osoba ma 22 pary chromosomów (jedna połowa pochodzi od matki, druga od ojca) i 2 chromosomy płciowe, które określają płeć osoby.

Chromosom

Chromosomy to włókniste struktury przenoszące informacje genetyczne. Zdrowa osoba ma 22 pary chromosomów (jedna połowa pochodzi od matki, druga od ojca) i 2 chromosomy płciowe, które określają płeć osoby.

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map