Genetyka

PGT

Preimplantacyjne badania prognostyczne pozwalają na zdiagnozowanie i wybór odpowiedniego zarodka, jeszcze zanim przeniesiony zostanie on do macicy.

Poczytaj więcej

PrenatalSafe

PrenatalSafe to dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży, nieinwazyjne badania prenatalne w kierunku zespołu Downa i innych wad chromosomowych.

Poczytaj więcej

Badania prognostyczne

Wyniki badań prognostycznych wykorzystywane są już na etapie przed poczęciem. Pozwalają one dokonać analizy genetycznej kompatybilności partnerów oraz ułatwiają dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów i pacjentek.

Poczytaj więcej

Genetyka

Repromeda pomaga już od 21 lat parom, które mają za sobą bezskuteczne próby poczęcia lub donoszenia zdrowego dziecka. Nasza klinika zajmuje się nie tylko leczeniem niepłodności, ale dysponuje też nowoczesnym, doskonale wyposażonym laboratorium genetyki rozrodu. Naszą specjalizacją jest diagnostyka prekoncepcyjna i preimplantacyjna przy użyciu zaawansowanych metod genetyki molekularnej i cytogenetyki.

Przed rozpoczęciem terapii wykonujemy standardowe badania karyotypu pacjentów, badania w kierunku mutacji odpowiedzialnych za nadkrzepliwość oraz testy w kierunku mutacji genetycznych powodujących mukowiscydozę, rdzeniowy zanik mięśni i inne schorzenia. Oferujemy również panel badań prognostycznych w kierunku wykrycia mutacji recesywnych (ukrytych) u partnera lub partnerki. Badania te znacznie obniżają ryzyko poczęcia dziecka obciążonego chorobą genetyczną.

Jesteśmy najmocniejszym graczem na rynku preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (ang. PGD) i diagnostyki preimplantacyjnej w kierunku aneuploidii (ang. PGS) – badań sprawdzających prawidłową liczbę chromosomów. W ramach PGD oferujemy wykonanie diagnostyki w kierunku wykrycia zaburzeń jednogenowych, jak i przemieszczeń chromosomów.

W ramach wszystkich usług genetyki rozrodu służymy również specjalistycznym doradztwem genetycznym, kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta i pacjentki. W celu zapewnienia kompleksowej opieki oferujemy również wykonanie testów PrenatalSafe polegających na badaniach noworodka w trakcie ciąży.

Nasza oferta

Zobacz, co wszystko możemy dla Ciebie zrobić. Więcej usług znajdziesz tutaj.

Leczenie niepłodności

Ustalimy przyczyny niepłodności Waszej pary i znajdziemy idealną terapię, która pozwoli Wam osiągnąć wymarzony cel.

Genetyka

Zwiększ Wasze szanse poczęcia zdrowego potomka. Czeka na Was nowocześnie wyposażone laboratorium genetyki rozrodu.

Medycyna alternatywna

Rozwiązujemy problemy kompleksowo. Dlatego oferujemy również alternatywne metody leczenia, które zwiększają szanse na zajście w ciążę.

Matka zastępcza

Poprowadzimy Was przez całą procedurę zapłodnienia i ciąży z wykorzystaniem matki zastępczej, która donosi zarodek poczęty przez rodziców biologicznych.

Dokonaj niewiążącej konsultacji