PGT-A: Preimplantační genetické testování aneuploidií

Preimplantační testování aneuploidií – dříve preimplantační genetický screening (PGS), které se provádí v průběhu léčby metodou IVF, umožňuje pro zavedení do dělohy vybrat perspektivní embryo s normálním počtem chromozomů. Takové embryo má pak největší šanci, že se uhnízdí, nebude potraceno a povede k narození zdravého dítěte.

Chromozomy

Chromozomy jsou vláknité útvary, které jsou nositelem genetické informace. Zdravý člověk má 22 párů chromozomů, (jeden je z páru od matky, druhý je od otce) a dále 2 chromozomy pohlavní, které určují pohlaví jedince.

Proč jsou chromozomy tak důležité?

Mnoho IVF cyklů může skončit zklamáním, protože se nezdaří uhnízdění embrya v děloze matky. Právě nesprávný počet chromozomů embrya, které bylo přeneseno do dělohy matky, může být jednou z mnoha příčin nezdaru IVF cyklů. Stav, kdy se u embrya vyskytují některé chromozomy navíc, nebo kdy některé chromozomy chybí, nazýváme aneuploidií.

 • Většina těhotenství z aneuploidních embryí skončí spontánním potratem v prvním trimestru.
 • Některé typy aneuploidií u embryí mohou vést k narození dítěte postiženého například Downovým syndromem (nadbytečný chromozom 21), Edwardsovým syndromem (nadbytečný chromozom 18) či Patauovým syndromem (nadbytečný chromozom 13)
 • Se zvyšujícím se věkem ženy roste též riziko aneuploidie. Lékaři jsou přesvědčeni, že toto je hlavním důvodem, proč u žen během třetí a na začátku čtvrté dekády jejich života dochází k prudkému poklesu plodnosti.

Vyšetření aneuploidií chromozomů u embryí před jejich přenosem do těla matky, které proběhne v rámci IVF, umožňuje vybrat pro transfer jen embrya bez identifikovatelné genetické abnormality. Smyslem tohoto vyšetření je zvýšit šanci na narození zdravého dítěte a úspěšnost IVF cyklu.

Účel PGT-A

Účelem screeningu chromozomů je docílit narození zdravého dítěte, v co nejkratším časovém horizontu a tím nejbezpečnější léčebným postupem.

 • Snížit počet spontánních potratů.
 • Snížit riziko komplikací v těhotenství.
 • Zkrátit dobu léčby a zredukovat finanční náklady spojené s narozením zdravého dítěte prostřednictvím snížení počtu opakovaných cyklů.
 • Snížit počet vícečetných těhotenství díky transferu vyšetřených embryií, která mají šanci, že povedou k narození zdravého dítěte.
 • Poskytnout pacientovi důležitou diagnostickou informaci, na základě které se může rozhodnout pro další IVF cyklus, nebo požádat o darování vajíček.

Přínos PGT-A pro výsledek IVF

Při běžném IVF cyklu bez zařazení preimplantačního vyšetření se embrya k transferu vybírají na základě morfologických kritérií, případně dle dynamiky vývoje. Bohužel tato kritéria nejsou dostačující pro to, abychom mohli spolehlivě vyloučit embryo s genetickou abnormalitou.

Díky preimplantačnímu testování aneuploidií, kdy můžeme zkontrolovat genetickou výbavu embrya a následně vybrat vhodné embryo pro transfer, se pravděpodobnost otěhotnění výrazně zvýší a zároveň se sníží riziko potratu. Páry s horší prognózou úspěchu IVF cyklu tak mohou použitím PGT-A svoji prognózu výrazně zvýšit a dosáhnout stejně dobrých výsledků jako páry ze skupiny s dobrou prognózou, což představuje úspěšnost nad 40 % těhotenství na transfer i při transferu jednoho embrya.

Pro koho PGT-A je

Preimplantační screening je vysoce vhodný pro páry, které splňují následující indikace:

 • vyšší věk ženy
 • opakované potrácení
 • opakované neúspěšné transfery embryí v předchozích IVF cyklech
 • potrat nebo porod plodu s vývojovou vadou (chromozomální abnormitou)
 • špatné parametry spermiogramu partnera ( přítomnost patologických forem spermií)
 • chromozomální abnormality zjištěné u páru
 • použití spermií po TESE, MESA
 • stavy po léčbě onkologických onemocnění pomocí chemoterapie nebo ozařování a další…

Preimplantační screening výrazně zvyšuje úspěšnost IVF cyklu, proto jej kromě párů s genetickými riziky mohou využít i všechny ostatní páry.

Průběh vyšetření

Pro samotné vyšetření potřebujeme nejprve získat genetický materiál z embrya pomocí tzv. biopsie. Biopsie je odborný název pro odběr jedné buňky či skupiny buněk. Nejčastěji se bioptují buňky z embrya v den 3 nebo skupiny buněk v den 5 nebo 6 vývoje embrya. Tento postup umožňuje posoudit kompletní genom budoucího plodu (mateřský i otcovský oddíl). V současnosti je trendem vyšetřování materiálu staršího stádia vývoje embrya, což přináší přesnější informaci o vyšetřovaném embryu.

Může provedení biopsie embryo nějak poškodit?

V centru REPROMEDA provádí biopsie pouze školení a zkušení embryologové, a proto nemá biopsie žádný negativní vliv na schopnosti embrya zahnízdit se v děloze. Jelikož se odebírají vždy buňky, které jsou dosud nediferencované, nedochází jejich odběrem k žádným následkům v podobě poškození plodu. Biopsie nemá vliv ani na genetickou výbavu plodu.

Jaký buněčný materiál se používá v vyšetření?

K analýze se nejčastěji užívá:

 • buněk embryí – blastomer
 • skupiny buněk z blastocysty (5ti nebo 6ti denní) – tzv. trofectodermu
 • pólových tělísek vajíčka – polocytů

V současnosti je trendem vyšetřování materiálu blastocysty – tzv. trofectodermu.

U vyšetřování polocytů můžeme posoudit pouze mateřskou část genomu a využívá se jí v případě vyloučení chorob, jejichž nosičkou je matka, nebo k posouzení genetické kvality vajíček (vyloučení chromosomálních abnormalit přenesených od matky). V případě screeningu aneuploidií (odhalení špatného počtu chromosomů) je toto však nutno označit pouze jako náhradní metodu, která se používá v zemích, kde zákon neumožňuje odebírat a vyšetřovat buňky embryí.

Jaké metody se používají pro preimplantační screening?

REPROMEDA se snaží vždy nabízet jen ty nejmodernější metody. I z toho důvodu jsme začali nabízet kromě mikročipové technologie array-CGH (a-CGH) také metodu NGS (next generation sequencing). Obě metody umožňují vyšetření celého spektra chromozomů, tedy 23 párů. NGS má oproti metodě aCGH ještě větší citlivost a je schopna odhalit i mozaicistní embrya.

Jak screening probíhá?

Vyšetření probíhá skenováním tisíců úseků DNA, které jsou jedinečné pro každý chromozom člověka. Výsledky testování chromozomů jsou známy vždy ještě před přenosem embrya do dělohy matky.

Kdy provést embryotransfer?

V případě biopsie embrya v den 3 se embrya dále kultivují do 5. dne. Následně, pokud analýza ukáže, že se jedná o vhodná embrya bez sledované vady, se také 5. den transferují.

Jestliže se odebírají buňky z embrya v den 5, jsou embrya po biopsii vitrifikována (zamrazení nejmodernější a současně nejšetrnější metodou) a zároveň se provádí preimplantační vyšetření.  Vhodná embrya jsou pak transferována až v dalším cyklu. Zmražení embryí je nutné z toho důvodu, že později než 5. či 6. den není již děložní sliznice plně schopna zajistit dobré prostředí pro zahnízdění embryí. Výsledky jsou tedy lepší, když se ve správný čas do dělohy transferují rozmražená embrya.

Základní podmínky pro úspěšné absolvování PGT-A

Z obecného hlediska je zapotřebí získat dostatečný počet kvalitních embryí. Musíme totiž počítat s tím, že určitá část embryí bude vyřazena právě pro pozitivní záchyt vady v počtu chromozomů. Pokud v jednom cyklu nezískáme dostatečné množství embryí, aby byla dobrá šance na nalezení zdravého embrya, lze všechna embrya zamrazit a v následujícím cyklu znovu provést stimulaci, odběr vajíček a jejich oplození. K vyšetření se pak sloučí dohromady embrya z obou cyklů. Tento postup nazýváme tzv. střádacím cyklem. Takto lze zajistit mnohem vyšší pravděpodobnost nálezu zdravého embrya a zamezit zbytečným investicím páru.

Naše centrum také vždy doporučuje transfer pouze jednoho embrya.

Kolik PGT-A stojí

Velkou výhodou pro páry s genetickými riziky je možnost úhrady preimplantačního testování aneuploidií ze zdravotního pojištění. PGT-A provádíme našim klientům bez doplatků.

Při absolvování IVF/PGT-A cyklu vznikají páru doplatky související s provedením metody IVF. Jedná se například o injekci spermie do vajíčka (ICSI), prodlouženou kultivaci embryí, kryokonzervaci embryí a doplatek za léky k hormonální léčbě, která je nutná pro odběr většího počtu vajíček. Takový postup je totožný na všech pracovištích v ČR.

Objednejte se na konzultaci a proberte podmínky úhrady a další podrobnosti s našimi odborníky.

PGS

Přístroj MiSeq – sekvenátor nové generace, který využíváme pro metodu NGS.

Nasza oferta

Zobacz, co wszystko możemy dla Ciebie zrobić. Więcej usług znajdziesz tutaj.

Leczenie niepłodności

Ustalimy przyczyny niepłodności Waszej pary i znajdziemy idealną terapię, która pozwoli Wam osiągnąć wymarzony cel.

Genetyka

Zwiększ Wasze szanse poczęcia zdrowego potomka. Czeka na Was nowocześnie wyposażone laboratorium genetyki rozrodu.

Medycyna alternatywna

Rozwiązujemy problemy kompleksowo. Dlatego oferujemy również alternatywne metody leczenia, które zwiększają szanse na zajście w ciążę.

Matka zastępcza

Poprowadzimy Was przez całą procedurę zapłodnienia i ciąży z wykorzystaniem matki zastępczej, która donosi zarodek poczęty przez rodziców biologicznych.

Dokonaj niewiążącej konsultacji