Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, nie wahajcie się z nami skontaktować, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, nie wahajcie się z nami skontaktować, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania.

Leczenie in vitro

W jednej trzeciej przypadków występuje niepłodność spowodowana czynnikiem męskim, w jednej trzeciej czynnikiem żeńskim, a ostatnia część to niepłodność spowodowana czynnikiem mieszanym.

Dokładniej można powiedzieć, że u mężczyzn są to głównie nieprawidłowe parametry spermiogramu, zwłaszcza mała liczba plemników oraz kiepska ruchliwość lub morfologia (kształt) plemników.

U kobiet niepłodność wiąże się z zaburzeniami owulacji (dojrzewania i uwalniania komórki jajowej), słabą jakością komórek jajowych, endometriozą, niedrożnością jajowodów i zrostami w okolicy jajników i jajowodów.

U obojga partnerów mogą również występować pewne nieprawidłowości genetyczne, które nie pozwalają na prawidłowy rozwój zarodka i skutkują niepłodnością lub powtarzającymi się poronieniami.

Aby poddać się zapłodnieniu in vitro, kobieta potrzebuje podpisu swojego partnera, który nie musi być jej prawnym mężem. Jednocześnie kobieta nie jest zobowiązana do wskazania tego mężczyzny jako ojca dziecka po porodzie.

Zgodnie z prawem, metody wspomaganego rozrodu mogą być wykonywane do 49. roku życia kobiety.

Konsultacja z naszym lekarzem jest pierwszym krokiem do udanego leczenia. Podczas konsultacji lekarz przeprowadza wywiad rodzinny i osobisty, omawia przebieg dotychczasowych badań oraz przebieg badań i zabiegów, którym należy się jeszcze poddać. Lekarz poinformuje również o kosztach i możliwościach zwrotu kosztów z ubezpieczenia zdrowotnego. W konsultacji powinni uczestniczyć zarówno pacjentka, jak i jej partner.

Prekoncepcyjne badanie genetyczne

Oprócz mukowiscydozy, rdzeniowego zaniku mięśni, zespołu łamliwego chromosomu X, głuchoty i fenyloketonurii, koncentruje się również na zaburzeniach wzroku i słuchu oraz chorobach układu mięśniowo-szkieletowego i skóry.

Dzięki testom PANDA Carrier można zmniejszyć ryzyko urodzenia genetycznie chorego dziecka o 10-20 razy.

PANDA Infertility wykrywa obecność 5 najczęstszych rzadkich chorób: mukowiscydozy, rdzeniowego zaniku mięśni, głuchoty, zespołu łamliwego chromosomu X i fenyloketonurii.

Tak i nie. Oczywiście można mieć nadzieję na szczęście i próbować począć spontanicznie, ale konieczne jest zbadanie choroby prenatalnie – czyli w trakcie ciąży.

W takim przypadku należy jednak wziąć pod uwagę ewentualność przerwania ciąży z powodu wady genetycznej lub urodzenia chorego dziecka. Ryzyko to jest wysokie.

Ponadto istnieją choroby, które znacznie zmniejszają szansę na samoistne zajście w ciążę lub znacznie zwiększają ryzyko samoistnego poronienia. Dlatego w Repromeda zalecamy takim parom poddanie się IVF z PGT-M.

Jeśli badanie wykaże predyspozycje do jednej z chorób po obu stronach i istnieje ryzyko jej wystąpienia u potomstwa, można skorzystać z pomocy sztucznego zapłodnienia z wykorzystaniem preimplantacyjnych testów genetycznych (PGT-M) zarodków. W ten sposób do macicy przenoszony jest tylko zarodek, który nie zawiera mutacji genu.

Testy ujawniają możliwe predyspozycje genetyczne do chorób dziedzicznych, wrodzone skłonności do poronień i pozwalają przewidzieć rozwój zarodka. Jeśli masz historię powtarzających się poronień, a lekarze nie są w stanie określić dokładnej przyczyny, u nas możesz uzyskać nie tylko odpowiedź, ale także rozwiązanie swojej sytuacji.

Wyniki badań genetycznych dostarczają unikalnych informacji na temat przyczyn niepłodności u mężczyzny lub kobiety, stopnia odpowiedzi jajników kobiety na stymulację hormonalną lub ryzyka związanego z podawaniem hormonalnej terapii zastępczej po wprowadzeniu zarodka. Umożliwia to jeszcze lepsze dostosowanie leczenia do pacjenta.

PANDA Carrier wykrywa wszystko to, co PANDA Infertility, ale dodatkowo 105 najczęstszych jednogenowych chorób recesywnych.

PGT: Preimplantacyjne badanie genetyczne

Dzięki PGT-M możliwe jest wykluczenie praktycznie każdej rzadkiej choroby dziedzicznej (dziedziczonej recesywnie, dominująco, a nawet sprzężonej z płcią). Do najczęstszych rzadkich chorób w naszej strefie należą:

 • mukowiscydoza,
 • rdzeniowy zanik mięśni,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • nerwiakowłókniakowatość,
 • zespół Marfana,
 • pląsawica Huntingtona,
 • rodzinna hipercholesterolemia,
 • zespół łamliwego chromosomu X,
 • zespół dystrofii mięśniowej,
 • dziedziczne nowotwory piersi i jajników (BRCA1 i BRCA2).

Najczęściej partnerzy dowiadują się o obciążeniu genetycznym niestety dopiero po narodzinach chorego dziecka. Istnieje jednak sposób na uniknięcie takiej sytuacji i wcześniejsze poznanie swoich predyspozycji genetycznych.

Możesz przetestować w Repromedzie swoje geny i uwarunkowania pod kątem chorób dziedzicznych za pomocą predykcyjnego testu genetycznego PANDA.

 

Nie, nie jest. PGT znacząco pomaga w poczęciu dziecka bez obciążeń genetycznych, a odsetek udanych transferów stale rośnie.

Biopsja zarodka nie wpłynie w żaden sposób na przyszłe dziecko. Oto trzy powody, dla których nie ma się czym martwić:

 1. Biopsja jest wykonywana z tak zwanej trofektodermy. Jest to część zarodka, z której następnie wyłaniają się błony płodowe, a nie sam płód.
 2. Podczas biopsji usuwana jest bardzo niewielka liczba komórek. Ponadto w momencie pobrania zarodek znajduje się na etapie, w którym komórki bardzo szybko się namnażają.
 3. Biopsja wykonywana jest przez naszych wybitnych embriologów, którzy sami szkolą embriologów na całym świecie i posiadają najwyższe kwalifikacje.

Aby uzyskać wiarygodne wyniki PGT, wykonujemy biopsję zarodków w 5-6 dniu rozwoju. Jednak 5-6 dzień rozwoju jest również dobrym momentem na transfer do macicy. Nie jest jednak możliwe przeprowadzenie testów genetycznych i transferu w tym samym czasie. W Repromedzie polegamy zatem na tak zwanym kriotransferze zarodków, który pozwala nam na genetyczne zbadanie zarodka i jednocześnie daje rozstrzygające wyniki.

Niestety, nie jest to możliwe. PGT jest związane z pobraniem komórek zarodkowych. Nie będziemy w stanie pobrać próbki w przypadku spontanicznego poczęcia. Jeśli ciąża jest już w toku, jedyną opcją są badania prenatalne. W takim przypadku należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży ze względu na wadę genetyczną lub ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego wadą.

Żadna. PGD, czyli Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, to starszy – obecnie już nieużywany – termin określający PGT, czyli preimplantacyjne testy genetyczne.

Nieinwazyjne badanie preimplantacyjne - Embryoscreen

Nasze laboratorium genetyczne RepromedaLab jest pierwszym i jak dotąd jedynym miejscem badawczym w Republice Czeskiej, które stosuje tę metodę.

EmbryoScreen nie wymaga biopsji zarodka, jak ma to miejsce w przypadku PGT. Zamiast tego w laboratorium analizowane jest tylko DNA, które jest spontanicznie uwalniane podczas hodowli zarodka. Jednak EmbryoScreen nie zastępuje wykonania PGT. Jeśli istnieją wskazania do PGT, zawsze lepiej jest skorzystać z tego testu.

Badanie EmbryoScreen znacznie zwiększa szanse na zajście w ciążę już przy pierwszym transferze. Klasyfikując zarodki i wybierając te najbardziej obiecujące, możemy skrócić czas leczenia i zmniejszyć prawdopodobieństwo spontanicznych poronień i innych powikłań ciąży.

PrenatalAdvance

W laboratorium z krwi zostanie wyizolowane DNA płodu. Następnie przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza za pomocą zaawansowanego procesu technologicznego w celu wykrycia obecności jakiejkolwiek aneuploidii chromosomalnej.

To po prostu inna nazwa dla DNA płodu. To DNA zawiera cenne informacje o składzie genetycznym płodu.

Fragmenty DNA płodu pochodzą z komórek łożyska. Są one wykrywalne od 5. tygodnia ciąży, a ich stężenie wzrasta w kolejnych tygodniach i zanika po porodzie.

Podczas ciąży we krwi kobiety krążą małe fragmenty DNA płodu. W laboratorium DNA płodu zostaje wyizolowane z pobranej próbki krwi.

Chcę skorzystać z macierzyństwa zastępczego

W Repromedzie pomogliśmy dziesiątkom dzieci urodzić się w ten sposób, a w Czechach co roku rodzi się około 100 dzieci.

Ogólny

Konsultacja z naszym lekarzem jest pierwszym krokiem do udanego leczenia. Podczas konsultacji lekarz przeprowadza wywiad rodzinny i osobisty, omawia przebieg dotychczasowych badań oraz przebieg badań i zabiegów, którym należy się jeszcze poddać. Lekarz poinformuje również o kosztach i możliwościach zwrotu kosztów z ubezpieczenia zdrowotnego. W konsultacji powinni uczestniczyć zarówno pacjentka, jak i jej partner.

Zapłodnienie pozaustrojowe, podobnie jak każdy inny zabieg, niesie ze sobą pewne ryzyko. Typowym powikłaniem związanym z dostarczaniem hormonów do organizmu człowieka jest tzw. OHSS, czyli zespół hiperstymulacji jajników. Zespół ten może powodować ból lub powiększenie brzucha, ucisk w jamie brzusznej, powiększenie jajników, torbiele jajników, a w cięższej postaci gromadzenie się płynu w jamie brzusznej. Objawy OHSS prędzej czy później same ustępują, ale każde leczenie musi zawsze obejmować regularne i uważne monitorowanie całej stymulacji.

Każdy mężczyzna powinien wykonać profilaktyczne badanie nasienia. Wynik spermiogramu może Cię uspokoić, skłonić do zastanowienia się nad profilaktycznym zamrożeniem dotychczas zdrowych plemników lub zwrócić uwagę na to, że ich stan nie jest do końca prawidłowy. Jeśli badanie nie wypadnie pomyślnie, umów się z nami na konsultację. Lekarz omówi z Tobą dostępne opcje i odpowie na wszelkie pytania.

Konsultacja z naszym lekarzem jest pierwszym krokiem do udanego leczenia. Podczas konsultacji lekarz przeprowadza wywiad rodzinny i osobisty, omawia przebieg dotychczasowych badań oraz przebieg badań i zabiegów, którym należy się jeszcze poddać. Lekarz poinformuje również o kosztach i możliwościach zwrotu kosztów z ubezpieczenia zdrowotnego. W konsultacji powinni uczestniczyć zarówno pacjentka, jak i jej partner.

Jesteśmy kliniką leczenia niepłodności działającą od 1999 roku i jedną z najlepszych klinik w Europie Środkowej. Oprócz wspomaganego rozrodu zajmujemy się również prekoncepcyjnymi i preimplantacyjnymi badaniami genetycznymi, dawstwem komórek rozrodczych i zabezpieczeniem płodności.

Oferujemy leczenie IVF dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kładziemy nacisk na badania genetyczne par i zarodków, co znacznie zwiększa odsetek udanych cykli.

Może się jednak zdarzyć, że jedyną opcją na poczęcie jest użycie darowanych gamet. Dlatego od samego początku istnienia naszej kliniki przywiązujemy dużą wagę do tego programu. Starannie dobieramy odpowiednich kandydatów na dawców i dawczynie, aby spełniali rygorystyczne kryteria.

W ramach leczenia w naszej klinice można skorzystać z różnych pakietów cenowych, które obejmują różne badania, testy genetyczne i metody zwiększające prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Ostateczna kwota jest zawsze oparta na rekomendacjach ekspertów i specjalisty IVF.

Wskaźnik powodzenia procedury in vitro jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników – zastosowanych metod, ogólnego stanu zdrowia, stanu psychicznego, wieku i wielu innych.

Jednak w REPROMEDZIE 7 na 10 par potrzebuje tylko jednego cyklu IVF, aby zajść w ciążę, a 99% par zachodzi w ciążę w ciągu 4 cykli IVF.

Umów się z nami na niewiążącą konsultację

I zrób pierwszy krok na swojej drodze do posiadania dziecka. Lekarz omówi z wszystko, co Was interesuje i zasugeruje następny krok.

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Spełnijcie swoje marzenie o pełnej rodzinie

Chcą Państwo umówić się na wizytę lub zadać pytanie? Prosimy wypełnić poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Wami tak szybko, jak to możliwe.

* Wymagane pola
Przesłanie wypełnionego kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych