Zasady ochrony danych osobowych

28. czerwca, 2018

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), w związku z art. 13 RODO, administrator danych niniejszym informuje Pana/Panią, jako osobę, której dane dotyczą, o następujących kwestiach.

Administratorem danych osobowych jest spółka Repromeda s.r.o., nr identyfikacyjny tożsamy z REGON: 255 57 246, z siedzibą pod adresem: Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, wpisana do rejestru prowadzonego przy Sądzie Rejestrowym w Brnie, sygnatura akt C 33118, e-mail: recepce@repromeda.cz, tel.: +420511 158 222 (dalej „Spółka”). Przedstawiciel administratora nie został wyznaczony. Spółka nie jest zobowiązana do powołania inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych nie został powołany.

Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową Spółki, Spółka przetwarza jego dane osobowe, a mianowicie jego identyfikatory IT, dane dotyczące jego zachowania na stronie oraz sposobu korzystania z witryny Spółki. Dane te są gromadzone przez Spółkę za pomocą plików cookie (patrz poniżej).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz, w przypadku plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, tak jak to wykazano poniżej, uzasadniony interes Spółki w zapewnieniu właściwego korzystania ze strony internetowej i personalizacji treści reklam, zachowaniu funkcjonalności strony internetowej oraz mediów społecznościowych czy też prowadzeniu analizy ruchu na stronie.

Spółka przetwarza dane osobowe przekazane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Spółka będzie przetwarzać uzyskane dane osobowe przez niezbędny czas, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy, licząc od ostatniego użycia plików cookie.

Spółka niniejszym informuje, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda;
  • prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
  • prawo do zmiany danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.