Aberracje

Aberracja chromosomowa to odchylenie od normy. Jest to mutacja na poziomie chromosomalnym, która może być strukturalna lub ilościowa.

Przykładem liczbowej aberracji chromosomowej jest:

  • Zespół Downa (trisomia chromosomu 21),
  • zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18)
  • zespół Patau (trisomia chromosomu 13)

Aberracje

Aberracja chromosomowa to odchylenie od normy. Jest to mutacja na poziomie chromosomalnym, która może być strukturalna lub ilościowa.

Przykładem liczbowej aberracji chromosomowej jest:

  • Zespół Downa (trisomia chromosomu 21),
  • zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18)
  • zespół Patau (trisomia chromosomu 13)
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map