Andrologia

Andrologia to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią i patologią męskiego układu rozrodczego. Pod względem klinicznym koncentruje się na diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności u mężczyzn.

Andrologia

Andrologia to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią i patologią męskiego układu rozrodczego. Pod względem klinicznym koncentruje się na diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności u mężczyzn.

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map