Euploidia

Termin euploidia jest używany w genetyce w odniesieniu do stanu, w którym komórki lub organizmy mają normalną liczbę chromosomów. Zdrowa osoba ma 46 chromosomów, co odpowiada 23 parom chromosomów. Gdy występują odchylenia od tej liczby, na przykład poprzez obecność zbyt wielu lub zbyt małej liczby chromosomów, mówimy o aneuploidii. Zatem euploidia to stan, w którym liczba chromosomów w komórkach lub organizmie jest normalna.

Euploidia

Termin euploidia jest używany w genetyce w odniesieniu do stanu, w którym komórki lub organizmy mają normalną liczbę chromosomów. Zdrowa osoba ma 46 chromosomów, co odpowiada 23 parom chromosomów. Gdy występują odchylenia od tej liczby, na przykład poprzez obecność zbyt wielu lub zbyt małej liczby chromosomów, mówimy o aneuploidii. Zatem euploidia to stan, w którym liczba chromosomów w komórkach lub organizmie jest normalna.

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map