Profil hormonalny

Profil hormonalny

Aby określić profil hormonalny kobiety, konieczne jest pobranie próbki krwi. Na podstawie badania określamy poziom hormonu antymüllerowskiego, który kontroluje proces dojrzewania komórek jajowych, a wraz z nim poziom prolaktyny i tyreotropiny, które współtworzą obraz zdrowia reprodukcyjnego. Określenie profilu hormonalnego ( Femme test) powie ci, jaka jest twoja podaż komórek jajowych, a tym samym jakie są twoje szanse na naturalne poczęcie w przyszłości lub ile komórek jajowych można uzyskać w celu zapłodnienia in vitro.

Profil hormonalny

Aby określić profil hormonalny kobiety, konieczne jest pobranie próbki krwi. Na podstawie badania określamy poziom hormonu antymüllerowskiego, który kontroluje proces dojrzewania komórek jajowych, a wraz z nim poziom prolaktyny i tyreotropiny, które współtworzą obraz zdrowia reprodukcyjnego. Określenie profilu hormonalnego ( Femme test) powie ci, jaka jest twoja podaż komórek jajowych, a tym samym jakie są twoje szanse na naturalne poczęcie w przyszłości lub ile komórek jajowych można uzyskać w celu zapłodnienia in vitro.

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map